Peter L. Berger

Utforska författaren

Peter L. Berger är författaren bakom Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. Andra exempel på hans författarskap är Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet.

Peter L. Berger är amerikansk sociolog vid Boston University.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Peter L. Berger

Invitation till sociologi