K. Arne Blom

Foto: Magnus Torle

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Att tre skilda personer, utan synbart samband med varandra, anmäls försvunna vid ungefär samma tidpunkt verkar mest vara ett egendomligt sammanträffande. För vad förenar en enstörig tidningsutdelare, en efterbliven medelålders hemmason och en desillusionerad änkeman, mer än att de alla tre haft anledning att känna sig ensamma och utstötta? Morten Dahl-Nielsen och hans kolleger som utreder försvinnandena får än mer att fundera över när ett äldre par blir mördade i sina sängar och en av deras kolleger vid Lundapolisen blir misshandlad till döds på öppen gata. Har det meningslösa, anonyma våldet slagit till i den forna idyllen Lund, eller har dåden ett samband med varann och med försvinnandena? K Arne Blom räknas som en av våra mest väletablerade kriminalförfattare. Sedan debuten 1971 har han varit staden Lund trogen, såväl i livet som i litteraturen.

Läs mer

K. Arne Blom

Ett bländande mörker