Ulf Beijbom

Utforska författaren

Ulf Beijbom, född 1935, är historiker, chef för Svenska Emigrantinstitutet i Växjö sedan fyrtio år och har givit ut en rad böcker i ämnet tidigare, bl. a. Vilhelm Moberg och utvandrarbygden (1993) och Amerikaminnen (1996) på Norstedts.

Utgivning

Om boken

För gångna tiders kvinnor var Sverige inget drömland, de levde ett liv i slit och armod. Därför gav sig många av dem av för att pröva lyckan i Nordamerika. Mellan 1850 och 1930 emigrerade över en miljon svenskar, hälften av dem var kvinnor. På 1800-talet dominerade familjeutvandringen. Men kring sekelskiftet blev det allt vanligare att ogifta kvinnor lämnade landet. Det var enda sättet för dem att förbättra sin sociala och ekonomiska situation. Deras historia har inte tidigare berättats.

Det här är deras berättelse, förmedlad av Sveriges främste expert på emigranthistoria. Till sin hjälp har Ulf Beijbom haft Emigrantinstitutets arkiv: brev, dagböcker och intervjuer som ger röst åt de många anonyma kvinnorna och deras spännande historia.

Läs mer

Ulf Beijbom

Utvandrarkvinnor