Bengt Olle Bengtsson

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Genetik är per definition en naturvetenskap. Men samtidigt finns det få vetenskaper som är så samhällstillvända som genetiken. Bengt-Olle Bengtsson, professor i genetik vid Lunds universitet, berättar om en rad personer som förväxlade sina politiska åsikter med sin vetenskapliga gärning, med förskräckande resultat som följd. Här finns t ex Herman Nilsson-Ehle, Sveriges förste store genetiker och tillika 1939 ordförande i Riksföreningen Sverige-Tyskland, en position som vid denna tidpunkt inte var helt oproblematisk. Bengtsson berättar också om Statens Institut för Rasbiologi och dess skapare Herman Lundborg. Inte minst diskuterar han det svenska steriliseringssystemet och hur det kunde få stöd bland högt uppsatta personer med helt olika utgångspunkter.

Läs mer

Bengt Olle Bengtsson

Genetik och politik