Ray Bradbury

Utforska författaren

Ray Bradbury var en av de fyra stora namn som på 1940- och 1950-talen lade grunden till den moderna anglosaxiska science fiction-litteraturen: Robert Heinlein (1907–1988), Isaac Asimov (1920–1992), Arthur C. Clarke (1917–2008) och Ray Bradbury (1920–2012).

Utgivning

Om boken

Läs mer

Ray Bradbury

Fahrenheit 451