Gro Harlem Brundtland

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Åren 1986-1996 var dramatiska år för Norges statsminister Gro Harlem Brundtland. Öga mot öga mötte hon världens mäktigaste, som t ex Gorbatjov och Thatcher, Ronald Reagan och Nelson Mandela. Osloavtalet om fred i Mellanöstern slöts under Gros direkta medverkan. Hon blev ordförande i världskommissionen för fred och utveckling och höll huvudtalet vid FN:s kvinnokonferens i Peking. I Norge stod den stora striden om EG-medlemskap och man genomlevde den värsta ekonomiska krisen efter kriget. Inte minst var det tio dramatiska år för Gro personligen. Hennes nära vänner och medarbetare, utrikesministrarna Knud Frydenlund och Johan Jørgen Holst, avlider liksom hennes far och - smärtsamt nog - hennes yngste son Jørgen.

Läs mer

Gro Harlem Brundtland

Dramatiska år