Lawrence Durrell

Foto: Time Life Pictures_Getty Images

Utforska författaren

Lawrence Durrell föddes den 27 februari 1912 i Punjab där han växte upp, och dog den 7 november 1990 i Provence dit han dragit sig tillbaka efter att under några decennier ha varit yrkesverksam som diplomat och pressattaché.

Karriären förde honom till många länder i Medelhavsområdet och under andra världskriget vistades Durrell bl.a. i Egypten där han arbetade vid den brittiska beskickningen. Från denna tid infogade han viktiga detaljer i de miljöer som återfinns i Alexandriakvartetten, utgiven femton år senare. Genom sitt sensuella språk, den spännande, mångbottnade handlingen, det djärvt tecknade persongalleriet och sitt experimenterade med tid och minne kom romaneposet att få en stor läsekrets internationellt och kunde därigenom utöva ett stort inflytande på 1960-talets roman.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Birgitta Stenberg, Lawrence Durrell

Alexandriakvartetten