Timothy Garton Ash

Foto: Jerry Bauer

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

1990-talet började med murens fall och sovjetimperiets upplösning. Alla vägar tycktes öppna, möjligheterna obegränsade. Idag har vi facit. Tyskland förenades på lugnast tänkbara sätt. Jugoslavien delades upp med fasansfulla blodbad som följd. Polacker, tjecker och ungrare genomgick en fredlig övergång till kapitalism medan Ryssland sjönk ner i ett träsk av ekonomisk kris, korruption och kriminalitet. Det sköna, nya Europa har präglats av krig och barbari på ett sätt som vi definitivt trodde hörde till det förgångna. Timothy Garton Ash är en av världens främsta samtidshistoriker. Här reflekterar han över tusen år av försök att ena Europa.

Läs mer

Timothy Garton Ash

Samtidens historia