Jason Goodwin

Foto: Okänd

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Jason Goodwin berättar mustigt och detaljrikt om en svunnen civilisation, det osmanska riket, som varade i sexhundra år och sträckte sig över tre kontinenter. Dess arméer tycktes oövervinneliga och elittrupperna, janitscharerna, bestod av bortrövade kristna pojkar. 1683 hade de nått ända fram till Wiens murar. Osmanska riket utgjorde en brokig mosaik av folkgrupper som alla gick klädda i sin bestämda färg. Där rådde religiös tolerans, och riket blev tillflyktsort för Europas förföljda judar. Sultanens makt försvagades så småningom genom haremsintriger och palatskupper, men riket fanns kvar ända till 1922.

Läs mer

Jason Goodwin

Horisontens härskare