Durs Grünbein

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Durs Grünbein är den tyska litteratturens absoluta stjärnskott. Han är född -62 i Dresden och räknas idag som Tysklands främste lyriker. Han har redan fått den främsta litterära utmärkelse en tyskspråkig författare kan få, Büchnerpriset. Grünbein är på samma gång en klassicist med tillgång till traditionens alla diktformer och en sarkastiskt lagd modernist för vilken inget material är främmande, högt eller lågt. Han bär sin bildning med den största lätthet, liksom han skildrar vår samtids yta med det största allvar. Med ett rikhaltigt urval introduceras han här för första gången på allvar i Sverige. Dikterna är översatta av Ulrika Wallenström och författaren presenteras i ett fylligt efterord av Aris Fioretos.

Läs mer

Durs Grünbein

Biologisk vals