Thomas Wentworth Higginson

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Läs mer

Thomas Wentworth Higginson

Livet vid ett svart regemente under det nordamerikanska inbördeskriget 1861-65