Christer Isaksson

Foto: Cato Lein

Utforska författaren

Christer Isaksson har arbetat som journalist på en rad av landets största dagstidningar. Han har också varit producent på TV4 samt programledare och kommentator på TV8. Som medarbetare i regeringskansliet har han tjänstgjort i utbildningsdepartementet, utrikesdepartementet och statsrådsberedningen.
Christer Isaksson har skrivit ett tiotal böcker om politik och fotboll samt ett par romaner. Sommaren 2007 kom För ung att dö, om en av de sista avrättningarna i Sverige. Boken tilldelades Deckarakademins specialpris 2007 och utsågs till Årets bok om svensk historia 2007 av Nättidningen Svensk Historias läsare.  

Utgivning

Om boken

Läs mer

Christer Isaksson

I väntan på Mona Sahlin