Christer Isaksson

Foto: Cato Lein

Utforska författaren

Christer Isaksson har arbetat som journalist på en rad av landets största dagstidningar. Han har också varit producent på TV4 samt programledare och kommentator på TV8. Som medarbetare i regeringskansliet har han tjänstgjort i utbildningsdepartementet, utrikesdepartementet och statsrådsberedningen.
Christer Isaksson har skrivit ett tiotal böcker om politik och fotboll samt ett par romaner. Sommaren 2007 kom För ung att dö, om en av de sista avrättningarna i Sverige. Boken tilldelades Deckarakademins specialpris 2007 och utsågs till Årets bok om svensk historia 2007 av Nättidningen Svensk Historias läsare.  

Utgivning

Om boken

Sedan 1975 är Mona Sahlin sinnebilden av de moderna socialdemokraterna. Hon är partiets stora stjärna, ingen annan äger samma stjärnglans, är lika känd och erfaren.
Hon är en naturlig partiledare sett till partiets historia, idétradition, personkontinuitet och nutida krav. Med henne har socialdemokraterna återigen en ledare från partiets elit och inre, förankrad i en mittfåra och klar över sitt närmast heliga uppdrag att hålla ihop rörelsen. Hon är Ingvar Carlssons "dotter" i politiken och "släkt" med Tage Erlander och Olof Palme.
Författaren och journalisten Christer Isaksson porträtterar i sin nya bok Socialdemokraternas partiordförande - från hennes slagfärdiga genombrott, i framgångar och motgångar, fram till idag.

Läs mer

Christer Isaksson

I väntan på Mona Sahlin

Om boken

Det är den 4 juli år 1900. På årets varmaste dag halshuggs den unge pojken Julius Theodor Sallrot på fängelsegården i Karlskrona. Stämningen på fängelset och fängelsegården är tryckt. Alla som hade protesterat mot dödsstraffet, skrivit på resolutioner, agerat i riksdagen och trott att dödsstraffet i praktiken var avskaffat fick fel. Fängelsedirektören och hans personal hade länge varit emot avrättningen och bödeln själv grät efter sitt hugg eftersom hans son var lika gammal som den avrättade. Efteråt drevs Theodor Sallrots far och mor, välsedda handlare och missionsförbundare med egen söndagsskola, iväg och brodern fick ge upp sin karriär. Men fängelsepersonalen och myndigheterna i Blekinge skulle få sin hämnd ...

Läs mer

För ung att dö

Christer Isaksson

För ung att dö