Jerome K. Jerome

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om ett försök att bota dåligt lynne" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Jerome K. Jerome

Om ett försök att bota dåligt lynne

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om kritiker" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om kritiker

Jerome K. Jerome

Om kritiker

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om det mindre rådliga i att lyda råd" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om det mindre rådliga i att lyda råd

Jerome K. Jerome

Om det mindre rådliga i att lyda råd

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om det farliga med goda avsikter" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om det farliga med goda avsikter

Jerome K. Jerome

Om det farliga med goda avsikter

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om mat" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om mat

Jerome K. Jerome

Om mat

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om bönder och väder" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om bönder och väder

Jerome K. Jerome

Om bönder och väder

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om samtalsämnen" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om samtalsämnen

Jerome K. Jerome

Om samtalsämnen

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om humor" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om humor

Jerome K. Jerome

Om humor

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om naturbeskrivningar i dikten" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om naturbeskrivningar i dikter

Jerome K. Jerome

Om naturbeskrivningar i dikter

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om tyska sängar" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om tyska sängar

Jerome K. Jerome

Om tyska sängar

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om vanan" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om vanan

Jerome K. Jerome

Om vanan

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om katter" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om katter

Jerome K. Jerome

Om katter

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om tyskar" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om tyskar

Jerome K. Jerome

Om tyskar

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om vindsrum" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om vindsrum

Jerome K. Jerome

Om vindsrum

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om pantomim" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om den ende som inte tjänade på affären

Jerome K. Jerome

Om den ende som inte tjänade på affären

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om konstens värde" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om konstens värde

Jerome K. Jerome

Om konstens värde

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om tidningar" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om tidningar

Jerome K. Jerome

Om tidningar

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om pantomim" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om pantomim

Jerome K. Jerome

Om pantomim

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om en ung prästs betydelse för en fattig gubbe" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om en ung prästs betydelse för en fattig gubbe

Jerome K. Jerome, Håkan Bravinger

Om en ung prästs betydelse för en fattig gubbe

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om kackerlackor" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om kackerlackor

Jerome K. Jerome

Om kackerlackor

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om självständighet" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om självständighet

Jerome K. Jerome

Om självständighet

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om Thomas Henrys förfall" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om Thomas Henrys förfall

Jerome K. Jerome

Om Thomas Henrys förfall

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om parlörer" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om parlörer

Jerome K. Jerome

Om parlörer

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om hur det går till här i världen" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om hur det går till här i världen

Jerome K. Jerome

Om hur det går till här i världen

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.
"Om fattigdomens betydelse" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om fattigdomens betydelse

Jerome K. Jerome

Om fattigdomens betydelse

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om konsten att göra ett sympatiskt intryck" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om konsten att göra ett sympatiskt intryck

Jerome K. Jerome

Om konsten att göra ett sympatiskt intryck

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse. "Om teater" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om teater

Jerome K. Jerome

Om teater

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om en bulldog" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om en bulldog

Jerome K. Jerome

Om en bulldog

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om gungstolar" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om gungstolar

Jerome K. Jerome

Om gungstolar

Om boken

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om tyska järnvägskonduktörer" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.

Läs mer

Om tyska järnvägskonduktörer

Jerome K. Jerome

Om tyska järnvägskonduktörer

Om boken

Författarna skildrar kärleken till människor, till ting och handlingar. De skriver om det som inte alltid anses vara så självklart, nämligen att kvinnor som uppnått en viss ålder ska ha rätt till lust och passion. Varför skulle det vara opassande att en kvinna mitt i livet blir förälskad? En lång rad kända kvinnor ur 1,6 mijonerklubbens kärntrupp skriver om kärlek på sitt sätt. Alla har sina egna utgångspunkter. Vi möter kärlekar utan namn, barn och barnbarn som förtrollat, passionen inför färger och former. Här finns skildringar av kärlek i motlut och den kärlek som kanske är den största, den som aldrig blev. Kärlek som är annorlunda eller oväntad och kärlek ur sexologens synvinkel. Alla är de mitt i livet, lever fullt och helt i det som pågår just nu, i det som inte har något genrep ? livet! Klubbens medicinska specialister skriver om hur kärleken påverkar oss, vad som händer i kroppen när vi blir förälskade och om vikten att vårda ett förhållandet. Det finns ju inga piller för lusten! Och en jurist talar om att vi måste ta itu med det finstilta medan kärleken pågår. Medverkande författare: Ingela Agardh, Gunilla Björk, Louise Boije af Gennäs, Anitha Bondestam, Ingemo Bonnier, Maja Braun Wallenberg, Alexandra Charles, Kjerstin Dellert, Eva Hedlund, Margó Ingvardsson, Lotta Insulander-Lindh, Malena Ivarsson, Catrin Jacobs, Britt Marie Landgren, Lill Lindfors, Inger Lohmander, Marie Mian, Grynet Molvig, Gunilla Pontén, Grethe Qviberg- Philipson, Kerstin Sandels, Karin Schenck-Gustafsson, Maria Scherer, Birgitta Stubbing, Solveig Ternström, Viveca Vogel, Sylvia Vrethammar.

Läs mer

Om kärlek

1.6 miljonerklubben , Jerome K. Jerome

Om kärlek

Om boken

"När helst en tysk järnvägskonduktör känner sig ensam och ej vet, hur han skall fördriva tiden, tar han sig en promenad genom tåget och får passagerarna att visa honom sina biljetter, varpå han återvänder till sin kupé, uppfriskad och vid bästa lynne."

Jerome K Jeromes (1859-1927) berömmelse vilar idag nästan uteslutande på Tre män i en båt (1889) men han hörde till sin tids verkligt produktiva skribenter. En dagdrivares funderingar som kom ut samma år som Tre män i en båt blev även den en fantastisk framgång och de båda böckerna trycktes i England och USA i flera miljoner exemplar de första åren. Jerome tyckte om att framställa sig själv som en sorglös dagdrivare som då och då skrev enkla och lättsamma funderingar, som de i En dagdrivares funderingar. Den bilden stämde dock inte alls med verkligheten, han var en mycket energisk, målmedveten författare som ständigt arbetade och mycket sällan unnade sig tid att själv njuta av de behagfulla sysselsättningar han så gärna skrev om.

Läs mer

En dagdrivares funderingar

Jerome K. Jerome, Håkan Bravinger

En dagdrivares funderingar