Immanuel Kant

Utforska författaren

Immanuel Kant, född 22 april 1724 i Königsberg, nuvarande Kaliningrad, död 12 februari 1804 i samma stad, var tysk professor och filosof. Kants inflytande som etiker och kunskapsteoretiker är enormt.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Immanuel Kant

Om den eviga freden