Anne Morrow Lindbergh

Utforska författaren

Anne Morrow Lindbergh, 1906-2001, var gift med den svenskättade flygaren Charles Lindbergh, mor till fem barn, flygare, resenär, äventyrerska och livskonstnär samt författare till ett tiotal framgångsrika böcker. I sin första bok North to the orient beskriver hon resorna de gjorde från Kanada och Alaska till Japan och Kina. Hon var den första kvinnan som blev licensierad glidflygspilot i USA. Hon publicerade 13 böcker, varav Gåva från havet som publicerades första gången 1955 blev en best-seller. Den har givits ut flera gånger och i denna nyaste upplaga finns ett förord av dottern Reeve.