Leo Kramár

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Vem Adolf Hitler var vet de flesta, men hur många har i verkligheten läst Mein Kampf? Ännu färre är de som känner till Joseph Arthur de Gobineau och hans Essän om människorasernas ojämlikhet. Ändå var det med detta verk som grunden lades till den moderna rasismen. Nu finns för första gången en bok som granskar de rasistiska ideologerna utifrån deras egna texter. I boken passerar en rad personer revy. Richard Wagner var inte bara en stor kompositör utan också en inbiten antisemit. Här skildras också tankevärlden hos ett flertal nazistiska koryféer, som Alfred Rosenberg. Leo Kramár är inte ute efter att förlöjliga rasideologerna utan att så sannfärdigt som möjligt beskriva deras tankebanor. Ty skall man komma till rätta med rasismen måste man veta vad som ligger till grund för den. Rasismens ideologer från Gobineau till Hitler är en ovärderlig bok för lärare, ungdomsledare och alla andra som vill gå i närstrid med olika sorters rasister.

Läs mer

Leo Kramár

Rasismens ideologer