Lars O. Lagerqvist

Foto: Cato Lein

Utforska författaren

Lars O. Lagerqvist är historiker och tidigare chef för Kungliga Myntkabinettet, där han fortfarande delvis är verksam. Han har skrivit en lång rad böcker, till exempel en historik över Älvdalens porfyrverk, Sveriges regenter (1999) och Svensk historia (2001). Han är ordförande i Bernadotte musei vänner i Pau. Till den här boken har han översatt några års brevväxlingmellan Karl Johan och Désirée, och några av breven publiceras här för första gången.

Utgivning

Om boken

I sin biografi över Karl XIV Johan behandlar förre chefen för Kungliga myntkabinettet, Lars O. Lagerqvist, Jean Baptiste Bernadottes tid i Sverige, från det att han väljs till ny tronföljare vid riksdagen i Örebro 1810 till hans död 1844. Ett huvudtema i boken är Bernadottes och hans hustru Desirées svårigheter att vänja sig vid svenska vanor och det nordiska klimatet. Lars O. Lagerqvist beskriver de många kulturkrockar som uppstod i mötet mellan den kvicke, älskvärde, men också temperamentsfulle Karl Johan och de svenskar som hade valt honom till kronprins: ?Det var inte lätt för en medelålders fransman från det sydliga Béarn att acklimatisera sig i det fjärran Norden, uppriktigt sagt, det gick inte.? Bilden av Karl XIV Johan som ensidigt konservativ har på senare tid något reviderats. I boken behandlas bland annat den politiska debatten, konungens förhållande till den liberala oppositionen, inrikes- och utrikespolitik, den statliga administrationen samt Karl Johans berömda sängkammarregemente. Lärt, spirituellt och med stort personligt engagemang ger Lars O. Lagerqvist här en bild av fransmannen Karl Johans möte med Norden och av hans tid som regent.

Läs mer

Lars O. Lagerqvist

Karl XIV Johan

Om boken

Guld och gröna skogar, heter det ju. Men våra skogar har givit oss betydligt mer än så, hävdar författarna till denna lärorika och lättsamma exposé över skogens och skogsbrukets historia i Sverige. Med Gustav Vasa blir kronans skogsinnehav enormt genom hans praktiska dekret att allt som inte är enskilt ägt "hörer oss och kronone till". Därmed är också grunden lagd till ett ämbetsverk som under olika namn ansvarat för statens skogs- och markinnehav fram till det nyligen avreglerade Domänverket som numera har uppgått i Assidomän. "Den svenska skogens historia" är också historien om Sveriges ekonomi och handel, om vår exportindustri och den framväxande industrialiseringen, som alla haft skogen som förutsättning direkt eller indirekt. Boken är vackert illustrerad dels med ett spännande arkivmaterial, dels med en mängd nytagna bilder.

Läs mer

Den svenska skogens historia

Herman Lindqvist, Lars O. Lagerqvist

Den svenska skogens historia