George Soros

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Marknadsfundamentalismen är idag ett större hot mot det öppna samhället än någon totalitär ideologi. När marknadskrafterna får full och ohejdad frihet skapar de kaos och kan till sluta leda till det globala kapitalistiska systemets fall. Kan vi inte lägga restriktioner på marknadskrafterna kommer världsekonomin att bryta samman. Vi lever i en global ekonomi och vi måste reformera det politiska systemet så att det också fungerar globalt. George Soros, mångmiljardären, valutaspekulanten och filantropen, vet bättre än någon annan hur det kapitalistiska systemet fungerar. Hans slutsats är entydig: Det är marknadsfundamentalismen, som har gjort det globala kapitalistiska systemet osunt och ohållbart.

Läs mer

George Soros

Den globala kapitalismens kris