Botho Strauss

Foto: Rolf Ruth Walz

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Botho Strauss är en av de mest kontroversiella tyska författarna idag, och hans pjäser, essäer och romaner väcker alltid stor uppståndelse. Här skildrar Strauss sin samtid genom ett misantropiskt temperament. Författaren har dragit sig tillbaka till ett hus på landsbygden norr om Berlin. Han skildrar naturens växlingar med stor känslighet, men kulturen, d v s människornas verk, fyller honom med en växande avsky. Hans vantrivsel i kulturen gränsar till totalt avståndstagande och den grundar sig i en värdekonservatism som är provocerande inte bara i ett tyskt sammanhang. Tidigare har en rad av Botho Strauss böcker publicerats på svenska, som t ex Tillägnan (1979), Den unge mannen (1987), Ingen annan (1990) och Skymma Ljuga Bo (1996).

Läs mer

Botho Strauss

Kopistens misstag