Christer Sturmark

Utforska författaren

Christer Sturmark huvudsakliga arbetsområde är IT och samhällsutveckling. Han grundade Internetföretaget Cell, som utvecklades till konsultföretaget Cell Network och Cell Ventures, ett idéhus för nya Internetrelaterade affärsidéer. Sturmark är också ordförande i näringsministerns rådgrupp för den nya ekonomin och fungerar som rådgivare åt den svenska regeringen i samhällsfrågor relaterade till IT.1997 utkom Christer Sturmark ut med boken IT och renässansmänniskans återkomst, en bok om IT-utvecklingens idéhistoriska rötter och filosofiska grunder, men också om de problem som det nya samhället för med sig. I boken argumenterar han också för en ny utbildningstradition och en ny skola i en ny tid.Den nya ekonomin - med passionen som drivkraft är en bok om ledarskap och företagande. Men den är ingen traditionell managementbok utan en kaxig och självmedveten hyllning till den yngre generation som nu gradvis tar makten över ekonomin och därmed kommer att påverka hela samhälls-utvecklingen.

Utgivning

Om boken

Vi lever i en omvälvande tid. De gamla sanningarna om företagande och ledarskap gäller inte längre. Det behövs ett radikalt nytänkande hos såväl politiker som hos näringslivets folk. Den nya ekonomin ? med passionen som drivkraft är debattbok om ledarskap och företagande i den nya situation vi befinner oss mitt uppe i. Men den är ingen traditionell managementbok utan en kaxig och självmedveten hyllning till den yngre generation som nu gradvis tar makten över ekonomin, bestämmer de nya värderingarna och därmed hela samhällsutvecklingen. Christer Sturmark är den nya ekonomins gerillaledare och hans bok ett framtidsmanifest. Christer Sturmark är författare, föreläsare och IT-debattör. Han är tillsammans med Jan Carlzon grundare av Internet-företaget Cell Network, som genom samgåendet med Man-dator blir världens tredje största internetkonsult. Sturmark är också ordförande i näringsminister Rosengrens rådgrupp för den digitala ekonomin. Han har tidigare skrivit boken IT och renässansmänniskans återkomst.

Läs mer

Christer Sturmark, Stefan Karlöf

Den nya ekonomin