Christa Wolf

Utforska författaren

Christa Wolf (1929-2011) föddes i Landsberg (nuvarande Gorzów Wielkopolski i nordvästra Polen), och blev med Vem var Christa T.? (1971) och Barndomsmönster (1979) en av de tongivande författarna i dåvarande DDR. Hon deltog aktivt i medborgarrättskämparnas strävan efter öppenhet och demokrati men uttalade sig samtidigt offentligt mot ett återförenat Tyskland. 

Den senare romanen Liksom levande (2004) är på många sätt symbolisk för hennes politiska och emotionella ambivalens, ett tema som upprepas genom hela författarskapet.

Christa Wolf belönades 2010 med det prestigefyllda Thomas Mann-priset för sitt samlade författarskap.

Hennes sista bok på svenska blev Änglarnas stad. Boken kan läsas som en skärskådande studie av minnets konst - eller av bortträngningens mekanismer. En angelägen bok av en av Europas mest hyllade författare. 

Utgivning

Om boken

Hon är en uppburen tysk författare som i början av nittiotalet tillbringar en längre tid i Los Angeles - Änglarnas stad. Tack vare ett stipendium från Getty Center bor hon på det idylliska Miss Victoria Hotel.

Hon är på den amerikanska västkusten för att försöka spåra upp en kvinna vars initial L återkommit i en avliden väns efterlämnade papper. Det enda hon vet är att den mystiska kvinnan emigrerade till USA från Nazityskland. Under sin forskning i Los Angeles stöter författaren samtidigt på flera spår efter en hel generation konstnärer som tvingades dit i exil, bland andra Thomas Mann och Bertolt Brecht.
Men sedan sker det oerhörda. Under sina år i DDR stod hon under Stasis kontroll, något som hon också skrivit om i en roman. Innan hon reste till Los Angeles hade hon gått igenom dessa handlingar på nytt för att reda ut vilka av hennes vänner det var som spionerade på henne. Plötsligt ser hon bland dokumenten en rapport som hon själv skrivit om en kollega. Hon kan knappt tro sina ögon. Var hon själv en angivare? Och ännu värre för henne är frågan hur hon så helt har kunnat glömma detta svek.

Christa Wolfs stora roman Änglarnas stad är på många sätt självbiografisk och slog ner som en bomb i hemlandet Tyskland. Berättelsen utvecklas till en smärtsam men förlösande konfrontation med det förflutna. Studien av minnets konst - liksom borträngningens mekanismer - gör Änglarnas stad till en angelägen roman av en av Europas mest hyllade författare.

Läs mer på Suhrkamp Verlag.

Läs mer

Christa Wolf

Änglarnas stad

Om boken

Christa Wolf - en av den tyska litteraturens främsta namn - har i många böcker använt sig av sina mest personliga erfarenheter. Så också i den nya boken, där en kvinna som är allvarligt sjuk, för en monolog som stundom förefaller vara rena feberfantasierna, stundom en mycket gripande skildring av hennes utsatthet. I fantasierna flyter gamla minnen från livet i DDR upp.

Läs mer

Liksom levande

Christa Wolf

Liksom levande