Hans Sjögren

Utforska författaren

Hans Sjögren är professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi vid Linköpings universitet och forskare vid EHFF, Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning är inriktad mot teknisk och ekonomisk omvandling där institutionell analys används för att söka förklaringar och fördjupad förståelse av mönster och enskildheter, inom branscher och hos företag.

Utgivning

Om boken

Allt fler kunder och anställda väntar sig att företag ska ta större ansvar i samhället än att bara generera vinst. Detta samhällsansvar kallas CSR (Corporate Social Responsibility).

CSR grundas på en mängd andra tankar, t.ex. den att "värdekontrakt" ligger till grunden för ekonomisk aktivitet i t.ex. företagsrelationer och relationer mellan företag och kund. Det är alltså inte bara rena ekonomiska överenskommelser som görs, lika viktigt är själva samarbetet, med avtal, tillit, förhandlingar och delad kultur som kännetecken. Med exempel från vardagslivet och det finansiella området förklarar Hans Sjögren i denna bok hur värdekontraktet reducerar framtidens osäkerhet och bildar grund för ett tillitsfullt och mänskligt affärsklimat.

Läs mer

Hans Sjögren

Kapitalismens värdekontrakt och relationskapital