Martin P:son Nilsson

Utforska författaren

Martin P:son Nilsson är författaren bakom boken Olympen*.

Martin P:son Nilsson var den förste professorn vid Lunds universitet i ämnet Klassisk fornkunskap och antikens historia. Han var religionsforskare med inriktning på Grekland. Han innehade sin professorsstol i trettio år.

*Titeln finns som print-on-demand och trycks till vid beställning.