Johan Fornäs

Utforska författaren

Johan Fornäs är född 1952 i Sjögestad utanför Linköping, där han växte upp på Lunnevads folkhögskola. Han har därefter bott i Lund och Göteborg men har sedan 1983 sitt hem i Stockholm. Han arbetar vid Linköpings universitet i Norrköping som professor vid Tema Q (kultur och samhälle) och förestår ett nationellt centrum för tvärvetenskapliga kulturstudier, ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden). Där är han verksam som forskare, lärare och nätverksbyggare, med en ämnesbakgrund i musikvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap. Sedan bokdebuten 1979 har han publicerat flera hundra artiklar och ett tjugotal böcker, ofta tillsammans med andra. De har handlat om kulturteori och tvärvetenskap, rock och populärmusik, ungdomskultur och konsumtionskultur, mediekultur och cyberkultur.2004 utkom Johan Fornäs bok Moderna människor. Folkhemmet och jazzen. Genom att skildra jazzens intåg i det svenska folkhemmet under förra seklet ställer Johan Fornäs flera intressanta frågor om dagens Sverige: Hur tar vi emot det nya idag, nya människor, nya kulturer och nya konstformer?

Utgivning

Om boken

Jazzmusiken kom till Sverige under åren 1920-1950, mitt i det moderna projektet. Med sitt livsbejakande, normbrytande budskap slog den in en kil i samhället, en brytning som satte igång en rörelse som vi kan se spår av än idag. Jazzen fördes hit av svarta; jazzen förmedlade en bild av självständiga, aktiva kvinnor; jazzen reste murar mellan generationer. De trygga och traditionella föreställningarna om könsroller, ras och kultur krockade med det främmande i form av den nya, vilda ungdomskulturen. Precis som senare punken eller dagens hiphop.

Genom att skildra jazzens intåg i det svenska folkhemmet under förra seklet ställer Fornäs frågor om dagens Sverige: Hur tar vi emot det nya idag? Nya människor, nya kulturer, nya konstformer?

Läs mer

Johan Fornäs

Moderna människor