Moa Matthis

Foto: ©Åse Bengtsson

Utforska författaren

Moa Matthis är journalist och litteraturvetare. Hon har i flera år regelbundet arbetat för Dagens Nyheter och Sveriges Radio.

Utgivning

Om boken

Resandets äventyr och hjältemod har alltsedan Odysseus varit en angelägenhet för män och världskartorna vittnar om deras dåd. De resande kvinnorna har varit få och deras resor har inte uppmärksammats på samma sätt. Men det finns kvinnor som trotsat konventionerna.

Moa Matthis har porträtterat fyra färgstarka kvinnliga författare och äventyrare som reste ut i världen för att sedan beskriva sina intryck och upplevelser i litterär form; Aphra Ben, Isabella Eberhard, Karen Blixen och Mary Kingsley.
Fyra fascinerade och färgstarka kvinnliga författare och äventyrare som alla valde resan som ett sätt att få leva som fria kvinnor och för att kunna uttrycka sig litterärt.

Läs mer

Moa Matthis

Pionjärer och feminister