Paul Gilbert

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Få hjälp till självhjälp med den mest effektiva metoden: kognitiv beteendeterapi! Depression och nedstämdhet är något som drabbar oerhört många människor i vårt samhälle. De kan ta sig många olika uttryck och orsakas av en mängd faktorer ? inte minst uppmärksammas idag sambandet mellan depressioner och stress. Denna internationellt uppmärksammade bok beskriver olika sorters depressioner, vad som utlöser dem samt hur man lär sig att hantera dem. Hantera din depression är en självhjälps-bok som är full av fallbeskrivningar, råd som kan följas steg för steg samt praktiska tips om hur man tar kontroll över depression och nedstämdhet. Den är en oumbärlig handbok inte bara för dem som är drabbade och deras närstående, utan även för psykologer och för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården. Ur innehållet: · Klargör depressionens många former och orsaker. · Innehåller ett avsnitt som handlar om skuldproblematiken i detta sammanhang · De senaste forskningsresultaten om stressrelaterad depression · Innehåller ett heltäckande självhjälpsprogram och kartläggningsblad · Grundar sig på tekniker som är kliniskt beprövade. Kognitiv beteendeterapi behandlar känslomässiga störningar genom att förändra negativa tanke- och beteendemönster. Denna terapi är nu internationellt erkänd som en betydelsefull metod när det gäller att övervinna långvariga sjukdomstillstånd som ångest, panikångest, depression, spelberoende, anorexi och bulimi.

Läs mer

Paul Gilbert

Hantera din depression