Martin Melin

Foto: ©Daniel Zajd

Utforska författaren

Martin Melin är språkvetare och informationskonsult. Han har tidigare skrivit böckerna Dösnack och kallprat (1996) och Fiint språk (2005) tillsammans med Lars Melin.

Utgivning

Om boken

Är du språksnobb, teoretisk lingvist eller allmänt språkpretentiös? Då är detta inte en bok för dig.

Den bärande idén med den här boken är istället att är att presentera överraskande och roande perspektiv på de språkliga grundelementen grammatik, ord, bokstäver samt på det eviga problemet språkfel. Naturligtvis är åtskilligt också nyttig kunskap, men det är det kluriga perspektivet som dominerar.

Läs mer

Lars Melin, Martin Melin

Språket - så funkar det