William Urban

Utforska författaren

William Urban är professor i historia och international studies i Illinois. Han har undervisat på ett flertal universitet runt om i världen, och är expert på tysk och baltisk historia.

Utgivning

Om boken

Tyska orden stiftades i Palestina av korsfarare i slutet av 1100-talet och etablerade sig så småningom i Nordeuropa. Under ständiga strider mot hedniska folkstammar erövrade orden ett eget rike vid södra Östersjökusten med Marienburg i nuvarande Polen som sitt högkvarter.
1300-talet var Tyska ordens storhets tid, och korsfarare från de europeiska länderna tog sig i stora skaror till Preussen för att kämpa vid ordensriddarnas sida. Efter hand ledde framgångarna till en konflikt med det allt starkare polska riket. Dessa strider kulminerade med det berömda slaget vid Tannenburg mot en förenad polsk-litauisk här.

William Urban berättar om Tyska ordens uppgång och fall och lyfter fram många tidigare okända fakta.
En detaljerad skildring och analys av slaget vid Tannenburg och trupprörelserna före drabbningen utgör en dramatisk höjdpunkt i boken. "Jag lova"Jag lovar att vara kysk till kroppen
och att leva i fattigdom samt vara lydig mot Gud,
Sankta Maria och er, mästare av Tyska orden,
och era efterträdare enligt ordens regler och sedvänjor,
lydig intill döden."
Ed som avlades vid inträde i Tyska ordenk till kroppen och att leva i fattigdom samt vara lydig mot Gud, Sankta Maria och er, mästare av Tyska orden, och era efterträdare enligt ordens regler och sedvänjor, lydig intill döden." Ed som avlades vid inträde i Tyska orden "Jag lovar att vara kysk till kroppen och att leva i fattigdom samt vara lydig mot Gud, Sankta Maria och er, mästare av Tyska orden, och era efterträdare enligt ordens regler och sedvänjor, lydig intill döden." Ed som avlades vid inträde i Tyska orden

Läs mer

William Urban

Tyska orden