David Givens

Utforska författaren

Filosofie doktor David Givens, tidigare informations- och programansvarig vid Amerikanska antropologförbundet, är chef för Centrum för ickeverbal kommunikation i Spokane, Washington. Hans arbeten har publicerats i Harper’s, The New Yorker, U.S. News & World Report och The New York Times.

Utgivning

Om boken

Kärlekens tysta språk är miljontals år äldre än talet och kärlekens minspel och gester är desamma i alla samhällen och kulturer. Faktum är att vi än idag i stor utsträckning uttrycker sinnesstämningar och känslor utan att använda ord. Boken Kärlekssignaler är en konkret handledning om hur man tittar, avläser blickar från andra sidan rummet, sitter, står, går, klär sig och håller sin drink, om man vill delta i det fascinerande äventyret att finna, vinna och behålla en partner. Den världsberömde antropologen David Givens presenterar uppvaktningens fem olika faser: uppmärksamhet, igenkännande, samtal, beröring och intimt umgänge. Eftersom möjliga partners "testar" varandra innan de blir ett par innehåller uppvaktningen ett strukturerat utbyte av signaler som en förutsättning för fysisk och känslomässig närhet. Dr Givens dokumenterar de små uppvaktningsritualer man ser i hissen, på tunnelbanan och på arbetsplatsen. Han analyserar ansiktets viktiga roll och hur man kan utnyttja dess uttrycksmöjligheter optimalt. Han läser av kroppen för att komma underfund med de tysta budskap som axlar, hals, armar, händer, midja, vader, anklar, fötter och tår sänder ut. Dr Givens analyserar vad former, färger och sättet att klä oss har för betydelse. Han tolkar bakgrundssignaler från olika rum och interiörer för att visa hur miljöer hjälper eller stjälper oss i mötet med andra. Kemiska signaler från dofter, smaker, steroider, steroler och hormoner präglar i hög grad en partners känslor, så även de analyseras. Att behärska kärlekssignalernas tysta vokabulär innebär att man får ett försprång i kommunikationen med en annan människa. Man lär sig att tydligt och träffsäkert tolka outtalade motiv, sinnesstämningar och känslor. Ju mer du vet om kärlekens ickeverbala språk, desto lättare blir det att uppnå en kärleksfull och varaktig relation.

Läs mer

David Givens

Kärlekssignaler