Lars Nielsen

Utforska författaren

Lars Nielsen är dansk fiskeribiolog. Våren 2006 är han bokaktuell med Våra fiskar.

Utgivning

Om boken

Våra fiskar presenterar alla vanliga fiskar i haven längs våra kuster och i sjöarna. Över 230 arter visas med vackra akvareller som gör det lätt att känna igen fiskarna och skilja de olika arterna åt. Texten berättar om utseende, storlek, utbredning, biologi och hur arten fiskas samt hur den används. Boken är översatt och bearbetad för svenska förhållanden av biologen Ulf Svedberg.

Läs mer

Ulf Svedberg, Lars Nielsen

Våra fiskar