Julia Blackburn

Utforska författaren

Julia Blackburn har tidigare skrivit två non-fiction böcker, bl. a. en om Goya. Hon har också skrivit skönlitterära böcker och nominerats till Orangepriset.

Utgivning

Om boken

Billie Holiday var en av jazzmusikens allra största stjärnor. Alla, oavsett ålder och kön har hört talas om denna ikon inom jazzen som förknippas med en lite hes, släpig stämma, rökiga jazzklubbar och sången "Strange fruits", hennes speciella signaturmelodi.
Författaren Julia Blackburn har sammanställt ett stort material bestående av cirka 150 intervjuer med barndomsvänner, släktingar, klubbägare, f d älskare och framförallt jazzmusiker som alla känt Billie Holiday.
Det blir en mycket personlig biografi där författaren låter alla dessa människors berättelser formas till ett pussel över hennes liv.

Läs mer

Julia Blackburn

Billie Holiday