Henrik Eberle

Utforska författaren

Henrik Eberle, född 1970, disputerade 2002 med en avhandling om nationalsocialismens vetenskapspolitik och undervisar för närvarande i historia vid universitetet i Halle.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Alan Bullock, Matthias Uhl, Henrik Eberle

Hitler