Matthias Uhl

Utforska författaren

Martin Uhl, född 1970, har studerat historia, östeuropeisk historia och statsvetenskap i Halle och Moskva, och tjänstgör sedan 2005 vid Tyska historiska institutet i Moskva.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Alan Bullock, Matthias Uhl, Henrik Eberle

Hitler