Anna Schager

Utforska författaren

Anna Schager arbetar sedan många år som ridlärare och har mycket kontakt med elever som skall köpa sin första häst. Hon är själv ägare till två egna hästar och rider och tävlar aktivt. Hon har gått hippologprogrammet, som är en tvåårig högskoleutbildning inom SLU (Sveriges Lantbuksuniversitet), med inriktning på ridlärare. Hon har också gått gymnasielärarprogrammet och är behörig lärare inom hästämnen och ägnar en stor del av sin fritid åt ideellt arbete i olika hästfrågor.Hon har tidigare skrivit Köpa häst - en handbok.

Utgivning

Om boken

Inom ridsporten i Sverige idag finns ett stort antal aktiva barn och ungdomar som tränar och tävlar - på ridskola eller på egen hand med tränare. Bakom dessa barn och ungdomar står ett ännu större antal föräldrar och andra supportrar. Ponnyföräldrarna.

Viljan att satsa på sitt barns idrott är stor inom ridsporten och det resulterar i massor av engagemang. Men hur stöttar man sitt barn på bästa sätt? Och vilka krav kan man ställa på barnen?
Redan på ridskolenivå är engagerade föräldrar en förutsättning för att det ska fungera praktiskt och ekonomiskt. Dock finns ett stort glapp mellan den kraft och energi som många föräldrar lägger på barnens idrott och den faktiska kunskap man som förälder besitter. Med rätt handledning och bakgrundskunskaper kan man som förälder skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för ridning och tävling hos sina barn. Med ökad kunskap kan många konflikter och en dålig självkänsla undvikas.
Boken är uppdelad i tre delar: en del som främst riktar sig till föräldrar med barn på ridskola, en del för familjer som överväger att ta det stora steget att bli fodervärd, medryttare eller skaffa en egen ponny, och en del som riktar sig till föräldrar med barn som har egen ponny och vill göra en mer seriös satsning på tävling.

Läs mer

Anna Schager, Louise Haaga

Ponnyföräldrar

Om boken

Intresset för hästar är fortsatt mycket stort, och många delar drömmen att en dag äga en egen häst. För den som står i begrepp att realisera sin dröm är Köpa häst - en handbok en ovärderlig hjälp på vägen.

Köpa häst - en handbok syftar till att ge köparen vägledning i hur det kan gå till att köpa häst och vad man bör tänka på för att undvika problem i framtiden.
Boken beskriver allt från vad det innebär att bli hästägare, hur du provrider, veterinärbesiktning och betalning, till hur du kör hem din egen häst i transporten och vad du kan tänkas behöva för utrustning.

Ur bokens innehåll:
· Vad det innebär att vara hästägare.
· Vad är rätt häst och var hittar man den.
· Provridningen och att man bör ta hjälp.
· Hur veterinärbesiktningen går till.
· Kontrakt, lagar och försäkringar.
· Rutiner för häst och ryttare.
· Hästens friskvård.
· Utrustning.
· Transportering av häst.
Läs mer

Köpa häst - en handbok

Anna Schager

Köpa häst - en handbok