Gun Westholm

Foto: Göran Ström

Utforska författaren

Gun Westholm är medeltidsarkeolog och arbetar som 1:e antikvarie på Länsmuseet på Gotland. Hon är expert på Hansans historia, och är ansvarig för utställningen "Invasionen 1361. Det danska krigståget på Gotland" som bland annat har visats på Kapitelhuset i Visby. Hon har skrivit en stor mängd artiklar om Gotlands vikingatida och medeltida historia.

Utgivning

Om boken

I herrens år 1361, den 22 juli. De danska skeppen närmar sig Gotlands kust. Vårdkasarna tänds och de gotländska bönderna samlas för att försvara ön…

Vid det berömda slaget utanför Visby stadsmur i slutet av juli år 1361 mejade Valdemar Atterdags soldater hämningslöst ner en här av dåligt beväpnade gotländska bönder. Borgarna innanför muren kom inte till deras hjälp, utan svek dem. Händelserna denna julidag har gett upphov till en mängd sagor och sägner, och den mest kända av alla är den om den danske kungens brandskattning av Visby.
Men bakom sägnerna finns en grym och blodig verklighet, en intrikat väv av händelser som ledde fram till den danska invasionen. Utifrån sin stora kunskap om Gotlands historia ger Gun Westholm en initierad skildring av bakgrunden till händelserna, av själva slaget och dess följder.
Hon beskriver Visby som en av Europas modernaste och mest tättbebyggda städer med sina handelshus i kalksten och sitt myller av köpmän och hantverkare, och hon berättar om böndernas gårdar och om deras rika skatter som gömdes undan danskarna.
Stora rikedomar stod på spel i den utdragna och bittra maktkamp som utmynnade i invasionen. Men är det helt säkert att Valdemar Atterdag försökte vinna dem för egen räkning?

Läs mer

Gun Westholm

Visby 1361