Åsa Wilke

Foto: Mats Håkanson

Utforska författaren

Åsa Wilke är landskapsarkitekt med inriktning på park- och trädgårdshistoria och har praktisk erfarenhet från såväl offentliga som privata anläggningar. Hon har tidigare publicerat skrifter inom ämnet samt anlitats som föredragshållare bl a på Skansen. Villaträdgårdens historia - ett 150-årigt perspektiv är hennes första bok.

Åsa Wilke tilldelades Ulla Molin-priset 2008 för sin bok med motiveringen:
"Åsa Wilke lyfter i sin bok fram sammanhanget mellan hus och trädgård, natur och kultur, arkitektur och landskapsarkitektur. Boken är ett viktigt dokument över olika stilarter och trender och är en god vägledning för varje trädgårdsägare."

Utgivning

Om boken

Med hjälp av ett rikt bildmaterial - gamla och nya foton, teckningar och planritningar - berättar
landskapsarkitekten Åsa Wilke engagerat om villaträdgårdens utveckling i Sverige.

Vid 1800-talets mitt dominerade den s k tyska trädgårdsstilen med grusgångar, blomsterrabatter och otaliga soffor de svenska överklassvillornas omgivningar. Kring sekelskiftet sneglade man mot England med dess praktfulla perennrabatter och tydliga trädgårdsrum. Via 1930-talets funkisträdgårdar och 70-talets praktiska och vintergröna trädgårdar går Villaträdgårdens historia ända fram till dagens trend: att skapa sin trädgård efter eget sinne.

Boken är en rik kunskapskälla för alla som vill ge sin trädgård en tidstypisk karaktär.

Läs mer

Åsa Wilke

Villaträdgårdens historia