Richard Domeij

Utforska författaren

Rickard Domeij är författaren bakom Datorn granskar språket (utkommer 2005). Boken ingår i Svenska språknämndens skriftserie.

Rickard Domeij är fil.dr vid Institutionen i lingvistik vid Stockholms universitet och språkvetare vid Svenska språknämnden.