Boel Sandskär

Utforska författaren

Boel Sandskär är hortonom och har disputerat på äppleskorv och skadegörare i ekologisk äppelodling. Hon har arbetat med biologisk skadedjursbekämpning i Brasilien och på Jordbruksverket, och har skrivit tre fickhandböcker i ämnet för yrkesodlare. Nu jobbar hon med trädgårdsutbildningar vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp.Hon har tidigare utkommit med: Skadegörare i frilandsgrönsaker och bär, Skadegörare i växthus, Skadegörare i frukt samt Bekämpning i praktiken.Våren 2006 är hon bokaktuell med Skadegörare i trädgården.

Utgivning

Om boken

Är älsklingsrosen svart av bladlöss? Har det börjat dyka upp vita svampbeläggningar på vinbärsbusken, gnagmärken på päronträdets blad, gula sugskador på rodhodendronbladen, eller är gurkbladen fulla med bruna fläckar? Skadegörare i trädgården hjälper dig som drabbats av ovälkomna gäster i trädgården. Författaren går metodiskt igenom växt för växt: frilandsgrönsaker, växthusgrönsaker, bär, frukt, träd och prydnadsbuskar, perenner och knölväxter. Hon beskriver vad som kan drabba växten, hur man upptäcker skadegöraren och hur man tar reda på vilket kryp som varit framme. Förutom korta beskrivningar av de olika skadegörarna finns det foton på dem. Växterna kan skadas av svampar, virus och bakterier, spindeldjur och insekter, av frost, näringsbrist och torka. Här får du goda råd om vad som kan göras i varje enskilt fall. Ska man bespruta växten och i så fall med vad? Eller är det bättre att klippa bort skadade delar av växten? Är läget så hopplöst att det bästa vore att gräva upp växten och skaffa en ny, resistent sort? Med hjälp av den här boken och en lupp kan du skaffa dig kunskaper om alla slags skadedjur. I slutet av boken finns listor över godkända kemiska bekämpningsmedel, viltavskräckningsmedel, biologiska bekämpningsmedel och s.k. fysikaliskt verkande växtskyddsmedel, t.ex. såpor.

Läs mer

Boel Sandskär, Carlos C. Sandskär

Skadegörare i trädgården