Victor Sebestyen

Utforska författaren

Victor Sebestyen är författare och journalist, med ett förflutet som Östeuropakorrespondent för The Times. Numera skriver han för ledarredaktionen på Evening Standard.

Utgivning

Om boken

I år är det femtio år sedan Ungernrevolten, det första upproret mot sovjet-systemet och en av de mest laddade händelserna under kalla kriget.

Den tändande gnistan var en studentdemonstration i Budapest den 23 oktober 1956 där man krävde pressfrihet och oberoende från Sovjet. Upproret spred sig som en löpeld över landet, och snart nog ställde sig den ungerska regeringen på folkets sida. Ett kort tag såg det ut som om revolten hade lyckats och att Ungern skulle få råda över sitt eget öde.
Men efter tolv dagar, den 4 november, återvände sovjetiska trupper med full styrka och slog ned "kontrarevolutionen". Tusentals dödades, tiotusentals sattes i fängelse och hundratusentals ungrare flydde landet, inte minst till Sverige. Sovjet hade visat att man inte tänkte släppa greppet om Östeuropa.

Den brittiske journalisten Victor Sebestyen, född i Ungern, har intervjuat ett stort antal personer som upplevde revolten, ungrare såväl som ryssar. Han ger en fyllig bakgrund till händelserna och förklarar det geopolitiska världsläget med den samtida Suezkrisen, och drar trådarna bakåt till andra världskriget.

Läs mer

Victor Sebestyen

Ungernrevolten 1956