Bryan Hirst

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Sten och vatten sätter fart på fantasin och ger trädgården en personlig prägel. En vacker stengång, ett spännande stenparti eller en damm som lockar till sig djur- och växtliv är inte svårt att anlägga och ger trädgården nya dimensioner.

Projekt med sten och vatten är perfekta om du vill skapa en dramatisk effekt i trädgården. Det är lättare än man tror att sätta sin egen prägel på en annars opersonlig tomt genom att bygga en egen mur, ett stenparti eller en terrass. Gör ett romantiskt hörn i trädgården genom att anlägga en porlande springbrunn med en omgivande näckrosdamm och du kommer garanterat att ha en ny favoritplats. I den här boken finner du projekt av varierande svårighetsgrader och användningsområden och du kommer att inspireras till att skapa något som passar just din trädgård.

I bokens första del presenteras ett trettiotal olika projekt med sten, från enkla rabatter, sofistikerade gångar och rustika bänkar till formella trädgårdsrum med inspiration från Japan. Bokens andra del ägnas åt vatten och spännande sätt att få in vatten i sin trädgård. Kanske vill du ha en damm som lockar djur- och växtliv eller en dekorativ fontän med mosaik i botten? Här har du arton olika projekt att välja mellan.

Varje kapitel inleds med ett grundligt teknikavsnitt med handfasta och praktiska råd om planering, materialinköp, pumpar, verktyg och underhåll. Här ges lättöverskådliga instruktioner om hur du formar sten och lägger en grund. Projekten innehåller en checklista på material och verktyg och ger en indikation på tidsåtgång. Steg för steg visas varje delmoment i projektet i bild, och gör det lätt att fullfölja projektet med bästa resultat.

Alan och Gill Bridgewater har tack vare sina attraktiva projekt och omsorgsfulla beskrivningar gjort sig ett namn internationellt och författat mer än femtio framgångsrika gör det själv-böcker. De medverkar också som skribenter i flera tidskrifter.

Läs mer

Alan Bridgewater, Bryan Hirst, Gill Bridgewater

Sten och vatten i trädgården

Om boken

Att tillföra trädgården vattenarrangemang av olika slag är en trend som kommit för att stanna. I Trädgårdsdammar får man praktiska tips och idéer om hur vatten kan fylla en både dekorativ och nyttig funktion i trädgården. Trädgårdsdammar är en praktisk handbok i hur man ritar och planerar olika dammprojekt. Boken innehåller vackra vattenprojekt som naturdamm, lummig bäck, njurformade och runda dammar, kanal, damm med bro och strand, upphöjd damm, damm med trädäck, mosaikdamm och bassäng i flera nivåer med litet vattenfall. Projekten kräver i de flesta fall inga speciella förkunskaper utan kan genomföras även av den som är nybörjare. Alla lämpliga verktyg presenteras, likaså olika typer av material ? sten och tegel, murbruk och betong, singel och småsten, plast och trä ? som kan passa till den här typen av projekt. De grundläggande teknikerna för anläggning av dammar i trädgården beskrivs ingående. Här finns även avsnitt om vatten- och miljöteknik och om plantering och odling av lämpliga vattenväxter. Projekten beskrivs steg för steg med enkla instruktioner och fotografier. Till varje projekt finns en lista med de verktyg som behövs samt allt material med måttangivelser. Även svårighetsgrad och beräknad tidsåtgång anges. Sammantaget ger boken god hjälp att nå ett lyckat resultat ? från den första planeringen och beräkningen av material till det färdiga resultatet.

Läs mer

Trädgårdsdammar

Bryan Hirst

Trädgårdsdammar