Erik Schou Jensen

Utforska författaren

Erik Schou Jensen är lektor i geologi vid Geologisk Museum i Köpenhamn.

Utgivning

Om boken

Den självklara fälthandboken och samtidigt en grundbok i geologi som vänder sig både till amatören och den mer erfarna stensamlaren.

Våra stenar berättar om de stenar man kan hitta på stranden, i skog och mark, i grustag eller helt enkelt vid vägkanten. Den vänder sig till både nyfikna amatörer och erfarna stensamlare och är samtidigt en grundbok i geologi, som förklarar hur planeten Jorden uppstått och hur olika mineral och bergarter skapats under årmiljonernas gång.
I vackra och instruktiva färgfoton visas geologiskt intressanta landskap och olika stenar och mineral. Med hjälp av bokens "stennyckel" kan man lära sig att själv identifiera olika stenar, bergarter och mineral.
I Våra stenar får vi bland annat svar på frågor som:

- Vad är en sten, en bergart, ett mineral?
- Vem kom på den plattektoniska modellen?
- Hur uppstår en vulkan?
- Vad är en sedimentär bergart, och en metamorf?
- Vilka krav ställs på en smyckesten?

Våra stenar har skrivits av Erik Schou Jensen, lektor i geologi vid Geologisk Museum i Köpenhamn och översatts av biologen Ulf Svedberg. För den svenska fackgranskningen svarar geografen Karl-Erik Perhans, universitetsadjunkt vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.

Läs mer

Erik Schou Jensen

Våra stenar