Michael Mepham

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Sedan suduko introducerades i England hösten 2004, har spelet spridit sig som en löpeld över hela Europa. Michael Mepham, författare till Mera sudoku ? det nya heta sifferpusslet ? är en ledande auktoritetet på detta sifferkorsord som inte kräver matematisk specialistkompetens, men väl att man använder sin logik... Hans första bok sålde i över 200 000 exemplar på en månad och nu har han sammanställt en ny bok, Mera sudoku, med samma geniala upplägg.

Läs mer

Michael Mepham

Mera sudoku

Om boken

Sedan sudoku introducerades i England hösten 2004, har spelet spridit sig som en löpeld över hela Europa. Michael Mepham, författare till Sudoku ? det nya heta sifferpusslet ? är en ledande auktoritetet på detta sifferkorsord som inte kräver matematisk specialistkompetens, men väl att man använder sin logik. Det unika med hans böcker är att de är de mest innehållsrika på marknaden, med flest sudokuplaner och med en introduktion som förklarar spelets regler och ger tips både åt nybörjaren och den mer avancerade. Bokens sudokuplaner är indelade i alltifrån enkla till djävulskt svåra och lösningarna finns längst bak i boken. Så här spelas sudoku: 1) Varje plan består av ett rutnät på 9x9. 2) I varje horisontell rad ska siffrorna 1-9 skrivas in. 3) I varje vertikal kolumn ska siffrorna 1-9 skrivas in. 4) I varje box på 3x3 rutor ska siffrorna 1-9 skrivas in. 5) Det får bara finnas en siffra av varje valör i varje rad, kolumn och box. 6) Det finns bara en korrekt lösning.

Läs mer

Sudoku

Michael Mepham

Sudoku