Sten Ramberg

Utforska författaren

Sten Ramberg, seglare och f.d. sjöofficer, tog redan 1969 initiativet att skapa Båtägarskolan.
I sin bok Fritidsskepparen har han tillsammans med nära medarbetare och lärare i Båtägarskolan samlat all sin erfarenhet och kunskap om hur man lär ut navigation och sjömanskap till båtfolk.

Utgivning

Om boken

Fritidsskepparen är en kursbok för förarintyg och kustskepparintyg. Den innehåller allt för dig som vill gå en navigationskurs (kallas också för förarbevis, båtkörkortet eller kustskeppare), men riktar sig även till dem som vill lära sig navigation på egen hand eller repetera grunderna. Eller kanske vill du läsa navigationen till Fartygsbefäl klass 8? Här finns också allt om elektronisk navigering, digitala sjökort och GPS.

Teoretiska avsnitt blandas med praktiska anvisningar om plotter, radar och PC-navigering. Det är en navigationsbok full av råd och tips - allt till nytta och glädje för skeppare och besättning.
Här finns även en presentation av användbara hjälpmedel i båtlivet. Elektronisk navigation får större plats och den teoretiska delen av texten exemplifieras med egna erfarenheter och med nya, tydliga illustrationer och foton.

Boken tar bland annat upp:

· Utmärkning av farled - olika typer av sjömärken, sjövägmärken och utmärkningens tillförlitlighet.
· Säkerhet ombord - utrustning, sjövett och sjömanskap.
· Väder - enklare meteorologiska förlopp, väderprognosen och hur man själv kan tyda väder.
· Olycksfall ombord - första hjälpens ABC: Vad bör finnas i ett skeppsapotek? Vart vänder man sig om situationen blir en övermäktig?
· Sjövägsregler - fartygsljus och signalfigurer, ljud- och ljussignaler, styrnings- och seglingsregler.

Efter varje kapitel i den del av boken som rör förarintyget finns kontrollfrågor. Till kustskeppardelen finns en separat arbetsbok med övningsuppgifter. På www.fritidsskepparen.com finns kompletterande frågor, nyheter som rör navigation och elektroniska sjökort med mera.

Läs mer

Bengt Utterström, Sten Ramberg

Fritidsskepparen