Leif Lindheimer

Utforska författaren

Leif Lindheimer är pensionerad sjöofficer med ett förflutet i såväl örlogsflottan som handelsflottan. Han arbetar numera med att utbilda fritidsbåtsfolk både teoretiskt och praktiskt, bland annat ombord på familjens motorseglare Ocean Star, en Brofjord 36. Leif är också av NFB auktoriserad förhörsförrättare för förarintyg.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Sten Ramberg, Paul Werner, Leif Lindheimer

Fritidsskepparen. Arbetsbok