John S Burnett

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

"Jag upptäckte att organiserade brottssyndikat med baser i Asien, USA och Europa anlitar pirater för att kapa fartyg ute till havs. Precis som legendernas mystiska spökskepp försvinner dessa fartyg spårlöst, tillsammans med last och besättning. Åratal senare kan ett kapat fartyg dyka upp igen, ommålat och med nytt namn, för att smuggla droger eller illegala invandrare."

John S. Burnett råkade själv ut för ett piratöverfall 1992, då han seglade i Sydkinesiska sjön. Efter denna omskakande erfarenhet inledde han sin djuplodande undersökning om modernt sjöröveri - ett problem som berör både fritidsbåtar och större fartyg. Hela sjöfartsindustrin drabbas, eftersom de mest attraktiva måltavlorna för pirater är handelsfartyg och tankfartyg. Många rederier undanhåller information om piratattacker då det kan skada deras rykte och resultera i en stor ekonomisk förlust på grund av tidskrävande undersökningar. Terror på världshaven lyfter fram detta problem i ljuset och har bidragit till att branschen fått upp ögonen för de säkerhetsrisker besättningarna utsätts för. Risken att organiserade terroristceller ska borda och använda sig av supertankers som vapen är också ett skrämmande hot. Detta skulle kunna leda till fruktansvärda miljökatastrofer och skapa kaos i världsekonomin.

Författaren blandar intervjuer med kaptener, befäl, rederier, sjöfartsorganisationer och andra berörda parter med häpnadsväckande fakta och hårresande historier ur verkligheten. Detta upplägg gör boken till fängslande läsning, inte bara för branschfolk. I den svenska översättningen ingår ett tilläggskapitel, daterat i februari 2003, vilket aktualiserar innehållet ännu mer.

Läs mer

John S Burnett

Terror på världshaven