Maria Zamore

Utforska författaren

Maria Zamore är reporter på Vi Föräldrar och har skrivit mycket om barns utveckling. Våren 2006 är hon bokaktuell med I huvudet på din bebis. Boken är fackgranskad av Pia Risholm Mothander, barnpsykolog, lektor i utvecklingspsykologi och en av Sveriges ledande kännare av modern utvecklingspsykologi och spädbarnsforskning.

Utgivning

Om boken

Alla föräldrar har gjort det. Stått vid skötbordet och sträckt ut tungan mot bebisen. Och ibland, efter ett tag, formar barnet munnen likadant - det svarar. Om samspelet mellan barn och vuxen, och hur det främjar barnets utveckling handlar denna bok.

Tack vare videokameran har forskare kunnat filma barns beteenden, reaktioner och förmågor för att sedan studera dem i detalj. Detta har lett till ny och viktig kunskap - som i flera fall ställer gamla "sanningar" på huvudet - och som hjälper föräldrar att bättre förstå och stödja sina barn.
Förr sa man exempelvis att det är nyttigt för bebisen att lufta lungorna när den skrek, annars skulle barnet bli bortskämt. I dag vet vi att bebisar inte kan skämmas bort. Genom att svara på barnets signaler får vi i stället barnet att utvecklas. I det vardagliga samspelet sker nämligen något som berör själva kärnan i barnets utveckling, något som hjälper barnet att förstå och leva i den värld det är fött till.

I huvudet på din bebis förklarar på ett okomplicerat och vardagsnära sätt vad den moderna spädbarnsforskningen kommit fram till och vad dess slutsatser betytt för synen på våra barn och oss själva som föräldrar.
I boken delar också föräldrar med sig av sina erfarenheter av samspelet med barnen. Den bjuder även på tips på vad man kan göra för att underlätta samspelet med barnet, och konkreta fakta om barnets utveckling vid olika åldrar.
Boken gavs ut i original 2006.

Läs mer

Maria Zamore

I huvudet på din bebis