Mirkka Lappalainen

Utforska författaren

Mirkka Lappalainen är Finlands yngsta och mest intressanta historiker. Hon är född 1975 och har ägnat sig åt stormaktstiden och kriminalhistoria med inriktning på mentalitets- och personhistoria. Släkt, makt, stormakt är hennes avhandling från 2005. Hennes nya bok Maailman painavin raha (Världens tyngsta mynt) valdes till årets vetenskapsbok i Finland 2006.

Utgivning

Om boken

Europas grannaste krigsfartyg, svenska flottans stolthet Kronan, exploderade och sjönk utanför Öland den första juni 1676. Med i djupet drogs amiral Lorentz Creutz.

Lorentz Creutz var en märklig och framgångsrik finländsk adelsman som under sin livstid avancerade till den politiska maktens kärna och skaffade sig stora rikedomar. Mirkka Lappalainens bok är en fängslande berättelse om Lorentz Creutz, hans bröder och hans far. Den utgör en studie av makthunger och rikedomsbegär och speglar priset för framgång i stormaktstidens Sverige, där regenter, aristokrater och medlemmar i den lägre adeln kämpade om makten med allt hårdare tag.

Tre livsöden finner sina vägar från Nyland till Livland, från Helsingfors till Stockholm, från det nordligaste Lappland till centrumen för kopparhandeln i Bergslagen. Lappalainen tecknar en bild av 1600-talets krig och politiska intriger samt av livet i en adlig familj och 1600-talets tankevärld.

Läs mer

Mirkka Lappalainen

Släkten, Makten, Staten