Tom Sheldon

Utforska författaren

Tom Sheldon arbetar på ett matematiskt forskningsinstitut i London. Han har studerat Artificial Intelligence och Bioinformatics och håller f n på att doktorera i Mathematical Biology.

Utgivning

Om boken

Sudoku har under året tagit först England och sen Sverige och stora delar av övriga Europa med storm. Det finns inte en dagstidning värdig namnet som inte har ett dagligt sudokupussel att lösa. Och nu kommer en uppsjö av sudokuböcker, ömsom lätta ömsom svåra, ömsom tunna ömsom tjocka.

Nu har matematikforskaren Tom Sheldon tagit sudokun ett steg vidare. Han har konstruerat sudokupussel som är mer djävulska än de mest djävulska. Äntligen kommer den utmaningen som många sudokufantaster väntat på. Ändå behöver man inte vara ett geni för att klara denna nivå. Dels kommer Sheldon att stegvis höja den djävulska nivån, dels kommer det finnas ledtrådar som gör att man kommer vidare om man fastnat. När du genomgått denna mentala workout kommer inget sudokupussel i världen vara olösbart - du har blivit ett sudokugeni!

Läs mer

Tom Sheldon

Sudoku extreme