Helen Kennerley

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Hantera din ångest och oro är en självhjälpsbok som är full av fallbeskrivningar, råd som kan följas steg för steg och som innehåller en mängd praktiska tips om hur man tar kontroll över sin ångest och oro. Boken går igenom olika typer av ångest och oro ? från panikattacker och fobier till utbrändhet och andra stress-relaterade problem. Det gör den till en oumbärlig handbok inte bara för dem som är drabbade och deras närstående utan även för psykologer och för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården. Ur innehållet: · Klargör ångestens många former och orsaker. · Innehåller ett komplett självhjälpsprogram med kartläggningsblad. · Redovisar de viktigaste forskningsresultaten om ångest och oro. Kognitiv beteendeterapi behandlar känslomässiga störningar genom att förändra negativa tanke- och beteendemönster. Denna terapi är nu internationellt erkänd som en betydelsefull metod när det gäller att övervinna långvariga sjukdomstillstånd som ångest, panikångest, depression, spelberoende, anorexi och bulimi.

Läs mer

Helen Kennerley

Hantera din ångest och oro