Gösta Alfvén

Utforska författaren

Gösta Alfvén är barnläkare och har forskat om barn och långvarig smärta och blev docent 2007. Han har särskilt intresserat sig för hur man kan förstå barns symtom på sjukdom och hur man ställer diagnos.
Han har tidigare gett ut boken Barn och psykosomatik i teori och klinik (2006). Han har tillsammans med Maria Fröjdh skrivit Stora boken om sjuka barn (2009).

Utgivning

Om boken

Ett exklusivt symtomschema och genomarbetade texter om sjukdomar från A till Ö är grunden i Stora boken om sjuka barn. Men därtill genomlyser den alla delar som påverkas när ett barn blir sjukt, som hur man ger medicin, hur man stöttar sitt barn i vården och hur man undviker smitta på förskolan.

Stora boken om sjuka barn innehåller andra delar än en traditionell barnläkarbok; hur man ger medicin, hur man förbereder och stöttar sitt barn i vårdapparaten, hur man söker vård utomlands, hur vabbandet påverkar förhållandet, hur man hanterar sin egen (och partnerns) oro när barnen blir sjuka, hur man är en ambassadör för sitt barn och vågar ifrågasätta och ställa krav på vården och hur man undviker onödig smitta i förskolan.
Men självklart innehåller den till stora delar traditionellt, medicinskt material, som ett exklusivt symtomschema och genomarbetade texter om sjukdomar från A till Ö.
Författarens ambition är att genomlysa alla delar av livet som påverkas när ett barn blir sjukt. Hur tolkar jag symtomen? Vad händer i kroppen? När är det dags att söka hjälp? Hur tar jag bäst hand om mitt sjuka barn och som sagt hur i hela friden bär man sig åt för att få i sitt barn medicin?
Alla texter är skrivna ur ett föräldraperspektiv. Svensk barnsjukvård fungerar överlag bra, men för att ditt barn ska känna sig tryggt behöver det dig som förälder, en ambassadör som lugnar och berättar vad som ska hända. Någon som tolkar vad doktorn säger, som vågar bråka och föra barnets talan, som håller handen när det gör ont eller känns svårt. Allt detta blir läsaren av Stora boken om sjuka barn mästare på.

Läs mer

Maria Fröjdh, Gösta Alfvén

Stora boken om sjuka barn